Hundsimmet

Pris
Per gång   300 kr
10-kort      2500 kr

Flera hundar per gång   350 kr
10-kort flera hundar       3000 kr

OBS! Avbokningar samma dag debiteras fullt pris.

Vi håller med schampoo, handdukar och flytvästar.
Poolen är i storlek 5×3 m och med ett vattendjup på 1,50 cm
och håller en temperatur på 23-24º.

Att simma är bra för nästan alla hundar och av olika anledningar.
Som profylax (förebyggande) eller som hälsovård/friskvård.
Hos hunden ger det samma resultat som hos människan.
I vattnet tränar man kondition och ger hunden skonsam motion då lederna ej blir belastade.
Hundar med t ex höftledsfel kan stärka sina muskler utan att felbelasta. Överviktiga hundar kan långsamt bygga upp kondition utan att påfrestas på hårda underlag.

Vår målsättning är att varje hund får sin individuella simträning/vattenträning utifrån sina egna förutsättningar för att undvika stress och överbelastning.
För att få bästa resultat av simträning bör den utföras kontinuerligt All form av simning är bra för hundens muskler.
Simning är mycket bra konditionsträning, hunden använder kroppen på ett bra sätt och skaderisken är liten. Normal ”gångart” vid simning är trav men möjligheten att svikta mot underlaget finns ej i vattnet.
Hunden blir tvungen att göra rörelserna med muskelkraft.
Vattnet ger även ett visst motstånd samtidigt som det bär upp kroppen och dämpar rörelserna så att de blir stora och luftiga utan att hunden riskerar att skada sig.

Ring för tidsbokning

Tel
070 766 03 59

E-mail
baydax@gmail.com